• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ข้ากระหายและแสนเหน็ดเหนื่อย
ส่งฝนมา ส่งฝนมา
ขอทรงสัมผัสข้าอีกครา
ส่งฝนมา ส่งฝนมา

ขอฝนหลั่งมา
จากบัลลังก์ของพระองค์
ขอฝนหลั่งมาให้ชุ่มชื้นวิญญา
ข้าต้องการฝน
ข้าต้องการสายธารที่ชื่นฉ่ำ
เพื่อไม่กระหายอีกเลย

ขอพระองค์ทรงชำระข้า
ส่งฝนมา ส่งฝนมา
ขออภัยในความผิดบาป
ส่งฝนมา ส่งฝนมา
พื้นแผ่นดินแห้งแล้งแรงโรย
ส่งฝนมา ส่งฝนมา
ขอทรงสัมผัสเราอีกครา
ส่งฝนมา ส่งฝนมา

ขอฝนหลั่งมา
ทั่วแผ่นดินของเรา
ขอฝนหลั่งมา
ให้มีการฟื้นฟู 
เราต้องการฝน 
เราต้องการสายธารที่ชื่นฉ่ำ
เพื่อผู้ที่หิวกระหาย

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon