• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่
สวรรค์กล่าวร้องสรรเสริญ
พระเกียรติ ฤทธิ์เดช
มีแด่องค์พระเยซู

พระเจ้าทรงพระสิริ 
พระองค์นั้นทรงสมควร
รับการเชิดชู นิรันดร์

ทรงอยู่เหนือกาลเวลา
เป็นอัลฟา และโอเมก้า
ทรงเป็นเบื้องต้น และเบื้อปลาย

ทรงอยู่เหนือทุกๆ สิ่ง
พระนามว่าอาโดนาย
เป็นจอมเจ้านายสูงสุด

พระเจ้าทรงฤทธิ์เกรียงไกร
พระเจ้าทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่
นามเหนือนามใดๆ
พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon