• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

ฉันเป็นไท ฉันเป็นไท
ฉันเป็นไทเพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์สอนฉันให้สรรเสริญ
พระองค์สอนฉันร้องเพลงบทใหม่
พระองค์สอนฉันให้รัก ...
ฉันเป็นไทเพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon