• Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

  • Romyen Worship

Romyen Worship

Bangkok Evangelistic Center

 

องค์พระวิญญาณ
เปี่ยมด้วยฤทธา
ทรงครอบครอง
อยู่ท่ามกลางพวกเรา
องค์จอมโยธา
สิงห์แห่งยูดา 
เราประกาศชัยในนามพระองค์

ในพระนามพระเยซู 
เราขอสั่งทำลายอำนาจของความมืด
ให้ประตูเมืองมารได้พินาศไป
ในพระนามพระเยซู
เรายึดคืนทุกๆ สิ่งของพวกเรา
เราทำลายป้อมปราการ
ด้วยคำสรรเสริญ
โดยฤทธิ์อำนาจแห่งนามเยซู 
มีฤทธิ์อำนาจในนามเยซู
(เราประกาศชัยในนามเยซู)

 

jp.ne.asoft.android.gchord icon